el. paštas: info@teisesprofesionalai.lt, tel. +37060907304

PublikacijosCharacteristics of Report Writing Images


For this reason, you should give a concise introduction to a specific scope of activities to ease the additional processing. You simply need to know some basic practices and guidelines along the way to generate a really compelling one. There are a few vital differences between them both. By making your keyword outline, you are […]

Vital Pieces of Report Writing Help


At any time you truly feel incapacitated to make superior work, always contact lab report writing services that will help you, as you desire. Moreover, if you’re not having the ability to manage different academic requirements of a report, then it is possible to trust our writers to assist you with the job. Business report […]

Dissertation Review Service for Dummies


The New Fuss About Dissertation Review Service Don’t forget, the aim of the literature review is to enable you to present evidence to back up your argument, not to summarize every article cited. Should you ever feel, I need a person to fix my assignment, you can get in touch with professional writers too. You […]

Do My Math Assignment – a Quick Outline


Some have enrolled for a number of courses. By studying such sites you’ll be in a position to learn from different students’ experiences. They cover a wide range of topics in which student find it difficult to write their homework. Learning is hard should you not understand the reason you should study the subject. Often […]

Things You Won’t Like About Report Writing Meaning and Things You Will


Life, Death, and Report Writing Meaning You will learn the way to drastically enhance your report effectiveness by figuring out how to compose a extensive executive summary. The aims and goals of the report ought to be explained in detail. Field reports are likewise an chance to acquire evidence through methods of observing expert practice […]

Juridinio asmens pavadinimo keitimas


Nusprendus pakeisti juridinio asmens pavadinimą, šio asmens dalyviai (akcininkai, dalininkai ar pan.) susirinkime priima sprendimą pakeisti juridinio asmens pavadinimą. Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.43 str. juridinis asmuo prieš pakeisdamas savo pavadinimą privalo apie tai pranešti viešai vieną kartą (įstatuose/nuostatuose nurodytame šaltinyje) arba pranešti visiems juridinio asmens kreditoriams raštu. Jeigu pasirenkamas antrasis variantas (pranešti visiems kreditoriams raštu), […]

Juridinio asmens adreso (buveinės) keitimas


Nusprendus pakeisti juridinio asmens adresą, šio juridinio asmens dalyviai (akcininkai, dalininkai ar pan.) susirinkime priima sprendimą pakeisti juridinio asmens adresą. Jeigu juridinio asmens steigimo dokumentuose (įstatuose, nuostatuose, statute ar pan.) prieš tai buvo nurodytas juridinio asmens adresas, tokiu atveju: 1) juridinio asmens adresas keičiamas keičiant steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus, statutą ar pan.); 2) steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto […]

Įmonių pavadinimų sudarymo taisyklės


Simboliniai pavadinimai daromi iš žodžių ar žodžių junginių, vartojamų perkeltine reikšme. Įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimams, daromiems iš žodžių ar žodžių junginių, turinčių tiesioginę reikšmę, taikomi kitais teisės aktais nustatyti darymo ir rašymo reikalavimai. Simboliniais pavadinimais gali eiti bendrinėje lietuvių kalboje vartojami žodžiai ir tam tikri žodžių junginiai: Vienažodžiai simboliniai pavadinimai gali būti daromi iš […]

Žodžio „Lietuva“ vartojimas įmonių pavadinimuose


Oficialusis valstybės pavadinimas „Lietuvos Respublika“ gali būti vartojamas, jeigu juridinis asmuo steigiamas arba įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos įstatymą ar, jeigu įstatymuose numatyta, kitą teisės aktą, taip pat kai valstybės institucija priima atitinkamą teisės aktą dėl viešojo juridinio asmens steigimo. Jeigu steigiamo arba įsteigto juridinio asmens, juridinio asmens filialo ar atstovybės pavadinime ketinama vartoti trumpąjį valstybės […]

Bendrovės reorganizavimas


Kas yra reorganizavimas? Reorganizavimas – juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros. Reorganizavimo procedūros pagrindinis tikslas – verslo procesų pertvarkymas siekiant padidinti įmonės veiklos efektyvumą. Sprendimai dėl reorganizavimo paprastai priimami tada, kai reikalinga sumažinti vienos ar kelių įmonių valdymo, administravimo išlaidas, supaprastinti kelių įmonių valdymą ir kt. Po reorganizavimo juridinio asmens veikla nenutrūksta (juridinis asmuo nėra […]